Wat is het verschil tussen NEN 3140 en NTA 8220?

NEN 3140 gaat over veiligheid en omvat bepalingen voor het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen bij de arbeid, het onderhoud, de inspectie, het beheer en het werken aan of nabij elektrische installaties.

De NTA 8220 gaat over brandrisico’s met een elektrische oorzaak. Beide kennen geen wettelijke verplichting, maar kunnen wel een privaatrechtelijke eis zijn.

De beoordelingswerkzaamheden volgens de NEN 3140 zijn niet gelijk aan de beoordelingswerkzaamheden volgens de NTA8220 maar hebben wel een zekere overlap en kunnen relatief eenvoudig tegelijk worden uitgevoerd.

Meer informatie over de inhoud van de NEN 3140 en NTA 8220 is te vinden op www.nen.nl.