Wat is een smart building?

Een smart building (slim gebouw) is een duurzaam gebouw dat het gedrag van de gebruikers herkent en ondersteunt. Door de zelfanalyse van het gebouwbeheersysteem kan er juist wel of niet ingegrepen en bijgestuurd worden. Het einddoel is het creëren van een omgeving waarin de gebruikers op een gezonde, comfortabele en productiviteit-bevorderende manier kunnen werken en/ of wonen.

Een smart building ontstaat door de juiste installaties, protocollen en technologieën in te zetten met als einddoel een effectief gebouwbeheersysteem. Die naar aanleiding van de meldingen en data van de verschillende installaties, de situatie analyseert en waar nodig actie onderneemt. De acties kunnen bijvoorbeeld zijn: opdrachten die gegeven worden aan de installaties zelf of aan een facilitair meldpunt. Een effectief gebouwbeheersysteem kan alleen bereikt worden als de opdrachtgever, uitvoerende partijen, leverancier(s) en gebruikers goed met elkaar samenwerken en communiceren.

Hét argument van dit moment is de door de overheid opgelegde labeling van gebouwen. Energielabel C is per 1 januari 2023 voor kantoren groter dan 100 m2 verplicht.

Naast de Energielabel C verplichting zijn energiemonitoring en in een later stadium ook energiemanagement belangrijke argumenten om een smart building te ontwikkelen. Het startpunt is het besparen van energie. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van traditioneel licht naar led en het inzetten van slimme sensoren die de aanwezigheid van daglicht kunnen meten.