Burg. v. Dijkesingel 68
2809 RD Gouda (Westergouwe)

Privacyverklaring

Datum laatste wijziging: 22 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door VESA worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe VESA met persoonsgegevens omgaat.

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van betalingen en voor het verlenen van technische ict support.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website, of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u ons een verzoek stuurt, contact opneemt met één van onze technici, een contract afsluit voor de levering van diensten, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en klantnummer bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services.

1.2 Verwerking van klantnummers

Meer specifiek, om uw verzoek om klant bij ons te worden of een service niveau overeenkomst af te sluiten, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

 • Inhoudelijke informatie inzake uw kantoorautomatisering en of infrastructuur
 • Klantnummer
 • Contact e-mailadres
 • Contact telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
 • Geboortedatum

We analyseren ook door middel van ons CMDB Customer Management DataBase om nieuwe productoplossingen te ontwikkelen, om onze diensten te verbeteren, of nieuwe diensten te implementeren, om producten verder te optimaliseren.

Om uw betaling te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen:

 • Gegevens van de betaalrekening

Houd er rekening mee dat wanneer u een betaalrekeing gebruikt als betaalmethode, uw gegevens niet worden opgeslagen in de VESA-database. De informatie wordt immers rechtstreeks ingevoerd en opgeslagen door de partij die de betalingen verwerkt en deze gegevens zijn daarom niet zichtbaar voor medewerkers van VESA. Raadpleeg alstublieft de privacyverklaring van de partij die de betaalgegevens verwerkt.

1.3 Werk via onderaanneming

Als u klant bent geworden via een derde, worden de persoonsgegevens en transactiegegevens die hier worden verstrekt, vastgelegd bij de derde partij. Raadpleeg de privacyverklaringen van deze partijen.

1.4 Gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet.

1.5 WhatsApp en Social Media

VESA registreert de chatgesprekken van zijn WhatsApp-service en andere social-mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deel of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen. Raadpleeg de privacyverklaringen van deze partijen.

1.6 Informatie over u en uw apparatuur.

Elke keer dat u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verwerken:

 • technische informatie, inclusief het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaat-ID (bijvoorbeeld het MAC-adres enz.), mobiele netwerkinformatie, uw mobiel besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen (de “apparaat informatie”);
 • informatie opgeslagen op uw apparaat, inclusief aanmeldingsgegevens en eerdere locatiegeschiedenis, (de “Inhoudsinformatie”);

2. DELEN van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze website en/ of diensten gebruikt:

 • andere entiteiten die deel uitmaken van VESA;
 • andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is VESA wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via privacy@vesa.nl of schrijf naar “VESA inzake Privacy”, Burgemeester van Dijkesingel, 2809 RD te Gouda (Westergouwe).

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: privacy@vesa.nl of schrijf naar “VESA inzake Privacy”, Burgemeester van Dijkesingel, 2809 RD te Gouda (Westergouwe)..

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

VESA behoudt persoonsgegevens  tot 18 maanden na het einde van de dienst, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

8. Cookies

Wij maken GEEN gebruik van zogenaamde “cookies” om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken.

9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt GEEN gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

11. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u NIET op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven.

12. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door VESA kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gouda, 22 mei 2018

Hulp op afstand - TeamViewer
This is default text for notification bar