Wat betekent Network Latency?

Latency (latentie tijd) is de vertraging die zich voordoet bij het verwerken van netwerkdata. De tijd tussen het aanvragen van de (eerste) data en het ontvangen van die data. Deze netwerkvertraging (network delay) geeft aan hoe lang een dataoverdracht over een datacommunicatienetwerk van het ene communicatie-eindpunt naar het andere worden getransporteerd. Uw latency wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de ping (= de tijd die het duurt om een berichtje te zenden naar de server en er eentje terug te krijgen).

Deze termen worden dan ook veelal door elkaar gebruikt. Latency is in feite een breder begrip dan ping, want het houdt ook rekening met de snelheid van uw eigen systeem, in plaats van enkel te kijken naar de snelheid van de verbinding.

Deze tijd hangt onder meer af van het medium. Er zijn echter nog andere factoren die een rol kunnen spelen, met name bij een wan-connectie: bijvoorbeeld proxy-servers, tussenliggende routers (hops), druk verkeer, gebrekkige hardware(drivers), software (zoals antivirus).

De meestgebruikte tools om de latentietijd te meten – en eventueel verlies van datapakketten vast te stellen – zijn Ping, PathPing en Traceroute. Ze meten de latentie door de tijd vast te stellen die datapakketjes nodig hebben om van bron naar bestemming en terug te gaan, de zogenoemde Round-Trip-Time (RTT). Wat u een acceptabele RTT vindt, hangt natuurlijk ook af van het type verkeer: voor VoIP bijvoorbeeld is het prima zolang de RTT onder de 250 ms blijft.