Wat doet VESA aan MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Voor VESA betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ook verantwoordelijkheid nemen in de samenleving. Wij ontlenen onze maatschappelijke betrokkenheid aan onze verantwoorde manier van zakendoen, onze omgang met mensen en de maatschappij waarin we opereren.

Wij doen ons best om op elk vlak bewuste keuzes te maken om ons personeel, onze omgeving en onze klanten zo maatschappelijk verantwoord te benaderen. De juiste balans tussen People, Planet en Profit.

– People (Sociaal, Mens & Maatschappij): Wij streven naar duurzaamheid in elk bedrijfsproces. Zowel de mens als de maatschappij vormt een cruciaal onderdeel van ons beleid. Onze technici hebben een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid in hun dagelijkse taken. Iedereen is ervan op de hoogte hoe hij of zij op een veilige manier voor mens en milieu de werkzaamheden kan verrichten. We zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving.

– Planet (Ecologisch, Milieu & Leefomgeving): Er wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. We streven ernaar de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen. Hierdoor wordt bespaard op bijvoorbeeld energie, water en grondstoffen. Ons kantoor maakt gebruik van groene energie, de kantoorverlichting is voorzien van LED, we versturen zo min mogelijk via de post, papierloos kantoor waar mogelijk en zoveel mogelijk digitaal, het papier en de koffie-cups worden gerecycled en onze auto’s voldoen aan de Euro 6 emissienorm. Wij gebruiken zo min mogelijk milieubelastende materialen en gaan bewust om met afval en restmateriaal. Dit om verspillingen te voorkomen.

– Profit (Economisch, Bedrijfsvoering & Klantwaarde): Wij zijn continu bezig met verbeteringen, van verdere optimalisatie tot verdergaande automatisering. Wij werken enkel samen met duurzame partners en gaan samen voor een plezierige en jarenlange samenwerking. We kiezen hier een duidelijke richting, waardoor we – naast een klantgerichte benadering – ook garanderen dat we op een verantwoorde en integere manier ondernemen. Wij zijn er van overtuigd dat door open te staan voor samenwerken en kennis en ervaring te delen we een grotere waarde kunnen creëren voor onze klanten en onze omgeving.

Als organisatie willen we actief bijdragen aan een betere wereld. En sinds 2014 zijn wij officieel lid van onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Nederland.