Wat betekent netwerkdoorvoer?

In het algemeen doorvoercapaciteit is het nominale maximale of maximale snelheid waarmee iets kan worden verwerkt. De netwerkdoorvoer wordt gemeten in bits per seconde (bps). De doorvoer kan hoog of laag zijn, afhankelijk van uw netwerkinfrastructuur. Apparaten zoals routers, switches, firewalls, kabels, netwerkkaarten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de netwerkdoorvoer. Apparaten en kabels met hoge snelheid zullen uw netwerkdoorvoer zeker verhogen.

Bij gebruik in de context van communicatienetwerken betekend doorvoercapaciteit of netwerkdoorvoer de snelheid van succesvolle bezorging van berichten via een communicatiekanaal. De doorvoer van een communicatiesysteem kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de beperkingen van analoge onderliggende fysieke drager, verkrijgbaar verwerkingsvermogen van de systeemcomponenten en eindgebruikers gedrag.

Het is wel belangrijk dat u beseft dat de waargenomen snelheid van een netwerk van meerdere factoren kan afhangen. Enerzijds is er de actuele doorvoersnelheid (throughput) van de data, maar anderzijds is er ook de latentietijd.

De doorvoersnelheid is niet (noodzakelijk) hetzelfde als de bandbreedte (bandwidth). Deze laatste term verwijst in eerste instantie naar de theoretische maximale snelheid, bijvoorbeeld 1000 Mbit/s, maar allerlei overhead (in de hardware, netwerkprotocollen enzovoort) zorgt ervoor dat de effectieve doorvoersnelheid een stuk lager ligt. Naast deze doorvoersnelheid is er echter ook de latentietijd (latency).