Is planmatig onderhoud belangrijk?

Goed onderhoud is zeker belangrijk. Technische installaties zijn veelal complex en zonder regelmatig onderhoud delen onverwacht kapot kunnen gaan. Ook draagt regelmatig onderhoud bij aan de levensduur van uw installatie en zullen de energielasten lager uitvallen. Daarnaast blijft ook in sommige gevallen de veiligheid gewaarborgd.