Doen jullie periodieke elektrotechnische inspectie conform NEN 3140?

VESA kan deze inspectie in het kader van veiligheid uiteraard voor u verzorgen. Een inspectie omvat een visuele inspectie, benodigde metingen & beproevingen alsmede (desgewenst) thermisch onderzoek van de verdeelinrichting(en). Van de uitkomsten van het onderzoek wordt een rapport opgesteld met geconstateerde gebreken/onvolkomenheden ondersteund met foto’s. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan.