Wat is een elektrische installatie?

Met een elektrische installatie bedoelen we alle delen van de elektrische installatie vanaf de meter tot en met stopcontact in het gebouw. En installaties die bij het gebouw horen zoals klimaatapparatuur, machines en liftinstallaties.