Doen jullie een opleveringsinspectie elektrotechnische installatie conform NEN 1010?

VESA kan deze inspectie in het kader van veiligheid ten tijde van de oplevering uiteraard voor u verzorgen. Een inspectie omvat een visuele inspectie, benodigde metingen & beproevingen alsmede (desgewenst) thermisch onderzoek van de verdeelinrichting(en). Van de uitkomsten van het onderzoek wordt een rapport opgesteld met geconstateerde gebreken/onvolkomenheden ondersteund met foto’s. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan.