Welke soorten straling zijn er?

Radiostraling, microgolfstraling, infrarode straling, zichtbaar licht, ultraviolette straling, röntgenstraling en gammastraling.