Wat is de waarde Gauss?

Het berekenen van het aantal Gauss wordt ook wel de magnetische fluxindex genoemd. Dit is een berekening die zijn oorsprong vindt bij de Duitse wiskundige Carl Friedrich Gauss. Deze wiskundige leefde van 1777 tot 1855 en was erg belangrijk voor de wiskunde en de exacte wetenschappen, en heeft zich erg verdiept in de eenheid van magnetisme in termen van massa, lengte en tijd. Hij wordt ook wel “de koning der wiskunde” genoemd. De Gauss-eenheid is inmiddels een verouderde eenheid voor de magnetisch fluxindex. De nieuwe eenheid is Tesla, vernoemd naar Nikola Tesla. Het aantal Gauss van een magneet is van een aantal factoren afhankelijk. Allereerst is de sterkte van de magneet van belang.

Een grote magneet heeft een grotere Gauss dan een kleine magneet. Daarnaast is de plek waar het aantal Gauss berekend wordt van belang. Op het oppervlakte van een magneet zal deze veel groter zijn dan op een paar millimeter afstand. Als allerlaaste is de vorm van een magneet erg bepalend. Bij een schijfmagneet zal bijvoorbeeld op het grootste oppervlakte het aantal Gauss het grootste zijn, bij een staafmagneet op vlakke zijde. Het aantal Gauss van een magneet is dus geen vast getal, maar heeft alles te maken met waar de meting of berekening verricht wordt. Zelfs bij de kleinere magneten kan op het oppervlakte enkele duizenden Gauss worden gemeten, enkele millimeters daar vanaf is hier wellicht nog maar 100 van over. 10.000 Gauss. staat gelijk aan 1 Tesla.