Wat is SMTP

Het Simple Mail Transfer Protocol is bedoeld om e-mail te kunnen verzenden. Omdat het klassieke SMTP protocol erg oud is (augustus 1982), heeft het zijn beperkingen en kwetsbaarheden. Als gebruiker doe je er dan ook verstandig aan om maatregelen te treffen om zo misbruik tegen te gaan.

Er zijn een aantal manieren om het versturen van e-mail veiliger te maken. Door middel van:

SPF: SPF is de afkorting van Sender Policy Framework,
DKIM: DomainKeys Identified Mail,
DMARC: Domain Message Authentication Reporting & Conformance,
DANE: DNS-based Authentication of Named Entities of
STARTTLS: STARTTLS is een protocolopdracht van een e-mailprogramma om een onbeveiligde verbinding te upgraden naar een beveiligde verbinding met SSL of TLS. Na een STARTTLS-opdracht wordt alle verdere communicatie tussen de twee machines gecodeerd).