Wat is IMAP?

Het Internet Message Access Protocol synchroniseert alle e-mail met de mailserver. Dit protocol biedt de mogelijkheid om e-mailberichten direct op de e-mailserver te beheren. Je kunt ook eigen mappen op de e-mailserver aanmaken en berichten daarheen verplaatsen