Wat is MTBF?

Mean time between failures of MTBF is een term uit de bedrijfskunde. Vertaald betekent het gemiddeld storingsvrij interval, waarbij de storing slaat op componenten van een installatie. Hierbij kan het om elektronica, maar ook om hele treinen gaan. De MTBF is een methode om de betrouwbaarheid van onderdelen te vergelijken. Door de MTBF te meten kan bekeken worden waar het onderhoudsproces geoptimaliseerd kan worden door de inzet van betrouwbaardere onderdelen.

Ook kan MTBF uitwijzen of een bepaalde onderhoudsstrategie werkt. Hiermee komen we op een aantal hieraan gerelateerde afkortingen: MTTF (gemiddelde tijd tot aan falen of Mean Time Till Failure), MTTR (gemiddelde reparatietijd of Mean Time Till Repair) en, minder gangbaar, MTTD (gemiddelde diagnosetijd of Mean Time Till Diagnose). Conclusie uit bovenstaand is: MTBF = MTTF + MTTD + MTTR. Een MTBF die lager dan wenselijk of acceptabel is moet altijd leiden tot acties om deze te verbeteren. Door onderzoek moeten de oorzaken van het falen geminimaliseerd worden op de plaatsen dat het mogelijk is.

Daarnaast kunnen maatregelen worden genomen om de gevolgen van het falen te beperken tot een verminderde functie in plaats van een wegvallende functie. In kritieke gevallen kan men kiezen voor het dubbel (redundant) uitvoeren van installatiedelen. Dit kan leiden tot een lagere MTBF (er zijn meer delen die defect kunnen raken), maar het effect is kleiner en beter aanvaardbaar.