VRKI, maar wat is dit nu eigenlijk?

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de VEB en overige belanghebbenden, de VRKI ontwikkeld. De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het risico op diefstal en inbraak van bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk preventiemaatregelen moeten worden getroffen. De VRKI is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de verzekeraars en de branchevereniging Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB). De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt mede bepaald door de soorten goederen en inventaris die aanwezig zijn, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn). Het verschil is dat er bij een Beveiligingscertificaat wel alle beveiligingsmaatregelen overeenkomstig de geconstateerde risico klasse van de VRKI zijn uitgevoerd en bij een Opleveringsbewijs is dat niet het geval.