Wat is line sync?

Het begrip lijn-synchronisatie wordt ook wel aangegeven met het Engelse “line-sync”. Zonder het totstandkomen van linesync is een goede overdracht van gegevens vaak onmogelijk. In de ICT wordt de term “synchronisation” gebruikt bij het tot stand komen van een verbinding tussen twee punten. De twee kanten van de verbinding detecteren bij elkaar wat voor een verbinding er mogelijk is, onderhandelen kort over de instellingen en zorgen er voor dat de beide kanten netjes om de beurt zenden en ontvangen. Bij bijvoorbeeld een DSL verbinding worden er tussen de wijkcentrale en de modem tijdens de synchronisatie afspraken gemaakt. Bij gebruik van de DSL-techniek is afstand tot de centrale of wijkkast (telefoonlijnlengte) altijd bepalend voor de maximale snelheid van de verbinding. Dit betekent dat gebruikers met een lange telefoonlijn minder snelheid hebben dan gebruikers die dicht bij de centrale wonen(en dus een kortere telefoonlijn hebben). Andere factoren die (belangrijke) invloed hebben op de snelheid zijn kwaliteit van de koperen telefoonlijn, aansluitmateriaal en staat van het IS/RA-punt.