Wat is GBS?

Een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt gebruikt om alle binnen het gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te kunnen sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren). Het voordeel hiervan is centrale aansturing en aflezing van data voor de centrale installaties. Verder kan er gedacht worden aan het aflezen van informatie (temperatuur, in dienst zijnde installaties) en het tijdelijk in-/uitschakelen van installaties.

De installaties die deel kunnen uitmaken van een gebouwbeheersysteem zijn:

– Registratiesystemen
– Klimaatinstallaties
– Airconditioning
– Luchtbehandeling
– Verwarming (ketelregeling)
– Koeling
– Verlichting
– Brandmeldinstallaties
– Blusinstallaties
– Ontruimingsinstallaties
– Inbraakmeldinstallaties
– Veiligheidssystemen
– Sanitaire installaties
– Pompen
– Waternet
– Zonwering
– Irrigatie
– Parking en laadpaal infrastructuur

Een GBS maakt het onder andere voor een gebouw gerelateerde installatie mogelijk deze overzichtelijk en eenvoudig te beheren. De installatie is compleet uit te lezen en maakt zo inzichtelijk hoe een klimaatinstallatie regelt en of de eisen die aan de installatie gesteld zijn wel worden behaald.