Wat is een ICT nulmeting?

Een ICT nulmeting (vooropname, risico inventarisatie, quickscan) is om te bepalen of uw datanetwerk of server installatie-en of apparatuur de huidige belasting aankan en/of een eventuele uitbreiding van de installatie mogelijk is. Een nulmeting wordt ook wel een vooropname of conditiemeting genoemd.

Een inspectie kunt u om verschillende redenen uit laten voeren. De belangrijkste is: de kwaliteit van het eindresultaat borgen. Maar ook voor een eerste inventarisatie of nulmeting kan het belangrijk zijn een inspectie uit te laten voeren. Voor al onze onderzoeken geldt: onze accreditatie en jarenlange ervaring geeft u de zekerheid van een onafhankelijk, betrouwbaar oordeel.

Werkzaamheden zijn onder andere het kwalificeren of de bekabeling en uw huidige datanetwerkbekabeling voldoet. Het foutzoeken, verificatie, verbindingstesten, netwerk inventarisatie scan, traffic load test, hoeveel DHCP servers er op één netwerk actief zijn, identificeren van open poorten, patch kabel test, storing zoeken, netwerk stress testen, verificatie van aangesloten apparatuur (VLAN, VoIP, QoS), IP adres conflicten, (verkeerde) instellingen NIC, Ping, WiFi, trace route, PoE, wiremapping (Pin en Paar), inspectie en elektrisch testen van connectoren, wandcontactdozen (WCD’s), de aansluitingen, kabel soorten, lengtes, categorieën en klasse.

Het resultaat en adviesrapport. De nulmeting wordt vastgelegd in een rapportage waarin VESA aanbevelingen doet ter optimalisatie.

Een ICT nulmeting is meteen een goed uitgangspunt om een solide begroting voor de toekomst op te stellen. Want op basis van een nulmeting werken we samen aan een juiste invulling van uw automatisering.