Wat is (écht) groene stroom?

Stroom is een veelgebruikt woord voor elektriciteit, of preciezer nog: bewegende elektrische ladingen. Kiest u voor groene stroom, dan draagt u bij aan een beter milieu. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het niet zo simpel. Het verschil tussen ‘groene’ en ‘grijze’ stroom gaat over de manier waarop de elektriciteit is gemaakt. Werd de stroom opgewekt uit eindeloos hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon, door middel van bijv. een windturbine of een zonnepaneel? Dan noemen we het groene stroom. Werd de stroom geproduceerd in kolen-, aardgas- of kerncentrales? Dan noemen we het grijze stroom. Alle stroom gaat over hetzelfde netwerk, maar door (écht) groene stroom af te nemen weet u in ieder geval zeker dat uw stroom is opgewekt uit duurzame bronnen.

Er is nog wel een verschil of groene stroom écht duurzaam opgewekt is in Nederland, of ‘vergroend’ gemaakt is door middel van GvO’s (Garantie van Oorsprong) uit het buitenland. Als u groene stroom afneemt, krijgt u dezelfde stroom uit het stopcontact als uw buren die ‘gewone’ stroom hebben. Er is maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Elektriciteit die van bijvoorbeeld een windmolen komt, gaat niet via aparte kabels naar degenen die dat windcontract hebben. Anders zouden die aparte kabels speciaal moeten worden aangelegd.