Wat is blauwe energie (Blue Energy)?

We kunnen onze maatschappij eigenlijk niet meer voorstellen zonder energie. Eerste ideeën om deze energie te benutten stammen uit de jaren zeventig. Blauwe energie is een verzamelnaam voor alle energie die uit water wordt gehaald. Onder meer waterkracht- en getijdencentrales vallen daar ook onder. Blue Energy is een vorm van CO2-vrije en duurzame energie die haar naam dankt aan het feit dat de energie uit water wordt gehaald.

Met Blue Energy wordt energie gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Door het zoute en zoete water langs heel dunne vliezen, membranen genoemd, te voeren ontstaat er een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektrische energie. Blue Energy is daardoor een erg betrouwbare energiebron en duurzamer dan de meeste andere vormen van duurzame energie.

Blue Energy is een duurzame technologie waarmee 24 uur per dag, CO2 vrij energie kan worden opgewekt op plekken waar zout en zoet water aanwezig is. Het project is gestart op 26 november 2014. Nederland is bij uitstek geschikt als leverancier van blauwe energie. Waarom? Omdat wij aan zee liggen met onuitputtelijk veel zout water en daarnaast gezegend zijn met rivieren, waar we beschikking hebben over zoet water. Als beide soorten water gemengd worden, levert dat ons blauwe energie. Blauwe energie is duurzamer vergeleken met groene energie. Het is op dit moment zelfs één van de duurzaamste manieren om energie op te wekken.