Heeft groene energie louter voordelen of zijn er ook nadelen aan verbonden?

Bewust leven is tegenwoordig een ware trend. Of het nou bewust eten, mindfulness leven of goed doen voor de natuur is: we gaan veel bewuster met onszelf en de omgeving om waarin we leven. Bij de term milieuvriendelijk wordt altijd verwezen naar het milieu in de betekenis van ecologie. Dit is toch wel een van de belangrijkste redenen om over te stappen op groene energie, iedereen wilt toch in een schonere wereld leven? Er is echter ook een groot nadeel: het kost veel meer ruimte. De energietransitie kost geld. Dit is zeker een nadeel, want er hangt nogal een prijskaartje aan, zowel op landelijk als individueel niveau. Groene energie is nog volop in ontwikkeling. Naast fossiele brandstoffen kan ook duurzame energie nadelig zijn voor natuurgebieden en het landschap. Duurzame energie kan namelijk het landschap ‘vervuilen’ omdat hiervoor ruimte in beslag genomen moet worden.

Denk hierbij aan diverse windmolen oppervlaktes die in het landschap geplaatst zijn. Windmolens zijn onbetrouwbaar (omdat het niet altijd waait) en leveren betrekkelijk weinig energie op. Ook vogels en andere dieren hebben hinder van het feit dat er in grote getalen windmolens worden geplaatst. Jaarlijks sterven er ongeveer 20.000 vogels tijdens trektochten door de wieken van windmolens. Als er geen wind of zon is, dan is er ook geen wind- of zonne-energie. Niet iedereen is dol windmolens in het landschap. Windmolens kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Wanneer u vlakbij een windmolen staat is het geluidsniveau ongeveer 96 dB. Een waterkrachtcentrale bouwen is duur. De plaats waar de waterenergie wordt opgewekt is lang niet altijd in de buurt van waar de energie nodig is. Afhankelijk van het type waterkrachtcentrale is de hoeveelheid opgewekte energie variabel. Gebonden aan vaste locaties.

Je kunt niet zomaar ergens een waterkrachtcentrale bouwen. Bovendien heeft een waterkrachtcentrale veel ruimte nodig. Vissen kunnen niet altijd goed door zwemmen en het watermilieu in de buurt van de waterkrachtcentrale verslechtert vaak. Zonne-energie is nog steeds duur. Zonne-energie is er alleen overdag. Het is dus niet mogelijk om volledig afhankelijk te zijn van zonne-energie. Een mogelijke oplossing hiervoor is zonne-energie opslaan. Hierdoor zullen de kosten wel weer een stuk hoger uitvallen. Terwijl de kosten nu al een probleem zijn. Het is ook niet zeker over de stroomprijs die u kunt ontvangen voor te veel opgewekte energie altijd hetzelfde zal blijven. U moet erop toezien dat de panelen vrij blijven van vervuiling en ervoor zorgen dat ze niet te vaak in de schaduw staan e daarvoor wellicht bomen moeten kappen. Bij meer dan drie zonnepanelen dient u een extra groep in uw meterkast te verwerken en het is goed mogelijk dat uw verzekeringspremie zal stijgen. Op een huurwoning kunt u (meestal) geen zonnepanelen plaatsen en zonnepanelen zijn niet voor elk dak geschikt. Naast periodes van koud en windstil weer zijn er ook periodes van donker en windstil weer: de Dunkelflaute.

Een Dunkelflaute komt gemiddeld om de twee jaar voor en duurt een periode van circa 10 dagen. Dunkelflaute komt het meest voor tijdens de winter. Dit komt door de kortere dagen en lagere temperaturen, waardoor enerzijds de energievraag toeneemt en anderzijds met name door zonnepanelen minder elektriciteit wordt opgewekt. Is het donker, nevelig of er ligt sneeuw op de zonnepanelen en is er daarnaast ook weinig wind, dan kunnen windmolens en zonnepanelen niet meer aan de vraag naar elektriciteit voldoen. Er is veel te doen om bio-energie. Biomassa is een verzamelnaam voor alle soorten organische materialen die ingezet worden als energiebron. Er hangt een negatieve sfeer omheen. Tegenwoordig worden er echter ook speciale gewassen geteeld die bij verbranding biomassa-energie produceren. De installaties die biomassa opwekken zijn duur. De installaties liggen vaak op afgelegen plekken waardoor er lange buizen moeten worden gebruikt om de energie te vervoeren. Deze buizen zijn prijzig. Bij een groot deel van de biomassaverwerking komen schadelijke stoffen vrij, waardoor er terecht; kritische vragen worden gesteld over hoe duurzaam het is. Zo is het namelijk mogelijk dat bij de verbranding van biomassa stikstofmonoxide vrijkomt. Stikstofmonoxide is giftig, en kan dus zeer gevaarlijk zijn. De verbranding van biomassa levert relatief weinig energie op, terwijl de grond waarop deze geteeld wordt ook gebruikt kan worden om voedsel te verbouwen. De meeste kritiek op het gebruik van biomassa heeft te maken met de uitvoering. Wanneer het winnen of verwerken van biomassa niet op de juiste manier gebeurt, dan verdwijnen de duurzame aspecten van biomassa.

Daarnaast is het, mede door de grote variëteit aan soorten biomassa, vaak lastig om de duurzaamheid van biomassa te meten. Energie uit biomassa is een veelbesproken duurzame energiesoort. Daardoor twijfelen mensen eraan of bio-energie überhaupt wel zo groen is. En die twijfel is begrijpelijk. Onder andere Zembla, Rambam en de Volkskrant hebben aangetoond dat er veel gesjoemeld wordt met verschillende soorten biomassa. Groene energie is daarom bij veel leveranciers duurder dan traditionele energie. Met de energietransitie proberen sommige partijen op een oneerlijke manier hun slag te slaan. Via de overheid betaald u mee aan de energietransitie. Er is dus een scheefgroei in wie hoeveel meebetaalt aan de energietransitie.

De grijze industrie, zoals de kolencentrales, de gaswinningbedrijven en ook weer de bedrijven die voor deze bedrijven werken, krijgt te maken met een krimp in de werkgelegenheid. Toch zijn de meningen nog steeds verdeeld over het zelf opwekken van energie. De conclusie is om te bepalen of iets duurzaam is dus een brede afweging nodig, waarbij soms consessies gedaan moeten worden.