Waarom is het bijwerken van de firmware zo belangrijk?

Producten volgen elkaar steeds sneller op en tegelijkertijd neemt de functionaliteit van een product alleen maar toe. Regelmatig brengen fabrikanten een firmware-update uit. Het is software die geprogrammeerd is in een apparaat. Het bepaalt de mogelijkheden van het apparaat. Firmware is een stukje software dat in een apparaat is aangebracht. Het is eigenlijk een soort besturingssysteem dat ervoor zorgt dat alle onderdelen afzonderlijk goed functioneren en met elkaar samenwerken.

Net als bij een normaal besturingssysteem kan blijken dat bepaalde zaken niet verlopen zoals de bedoeling was, of dat er nieuwe functionaliteit bedacht is. De betekenis van het Engelse ‘firm’ is ‘stevig’; de firmware zit stevig in de hardware. Firmware kan in principe niet verwijderd worden. Firmware-updates zijn foutcorrecties en functieverbeteringen voor uw apparaat. Het up-to-date houden van de firmware van uw apparaat is belangrijk omdat hiermee problemen worden opgelost die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik ervan. Om het hoge tempo bij te houden kiezen fabrikanten er soms zelfs voor om niet alle functionaliteit meteen uit te brengen en bugs pas later te verhelpen. Speciaal voor de firmware is flashgeheugen aangebracht in het apparaat. Vandaar dat over het flashen van de firmware wordt gesproken. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat wel en niet toelaatbaar is op het gebied van functionaliteit en stabiliteit.

U mag verwachten dat de fabrikant van uw product een firmware-update, indien nodig, uitbrengt en eenvoudig laat uitvoeren. De eenvoud voor het installeren van een firmware-update loopt uiteen. In de meeste gevallen zijn fabrikanten erg terughoudend met het verstrekken van nieuwe firmware. En als die al verstrekt wordt, dan gaat dat gepaard met een aantal ernstige waarschuwingen waardoor sommige mensen het alsnog uit het hoofd laten om gebruik te maken van de verstrekte update.

Een belangrijk gezegde in deze is: “if it ain’t broke, don’t fix it”. Met andere worden, afblijven van spullen die hun werk doen. En dit is niet zonder reden, als er iets misgaat tijdens de firmware-update dan bestaat het risico dat een product onbruikbaar wordt.