Wie is de zwakste schakel in security?

Wie is de zwakste schakel in security?. Security op de werkvloer wordt nog TE vaak over het hoofd gezien. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en technologie in het algemeen zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven.

Werknemers gaan er dan ook vanuit dat zij zelf vrijwel niets hoeven te doen als het gaat om security op de werkvloer. Investeren in digitale veiligheid is cruciaal. Volledige processen vallen stil en bedrijfsdoelstellingen komen in gevaar bij het uitvallen van een internetverbinding of een ‘gegijzeld’ systeem. Dit is een stukje techniek, maar ook zeker het bewustmaken van uw werknemers. Medewerkers die, per ongeluk of misschien wel opzettelijk, bedrijfsgegevens lekken, kunnen enorme schade aanrichten voor de organisatie en uw klanten. Wees daarom alert op het gedrag van uw werknemers en maak hen deelgenoot van het securitybeleid om risico’s in te perken. Cybercriminelen zoeken continu naar nieuwe manieren om de computerbeveiliging van organisaties te omzeilen.

Daarbij is de security zo sterk als de zwakste schakel. Vaak wordt de mens gezien als zwakste schakel. Daarom is de kans groot dat cybercriminelen zich richten op medewerkers. Social engineering technieken worden bovendien steeds vernuftiger en het vraagt steeds meer van de mens om daar weerbaar tegen te zijn.

Tijd dus voor een nieuwe strategie! Bewustwording werknemers is basis om cybercrime terug te dringen.