Wat is kabelmanagement?

Het netwerk is de backbone van een onderneming. Kabelmanagement is het organiseren en opruimen van stroom, data, video en overige kabels. Een wirwar van kabels zorgt niet alleen voor de stofophopingen en kabelbreuken maar kan ook voor kortsluitingen zorgen, met ICT-storingen als gevolg. Kabelmanagement kan veel verschillende vormen aannemen. Van werkruimtes in de zware industrie, magazijnen en fabrieken. Kabelmanagement heeft in dit soort omgevingen grote gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid voor werknemers, en zou hier dus al hoog op de agenda moeten staan.

Het kabelmanagement begint met een inventarisatie. Het aantal werkplekken, aanwezige apparatuur, datapunten en stroomvoorzieningen wordt in kaart gebracht. Kleiner is beter, althans … bij patchkabels dan. Overtollige meters in de netwerkkast en onder het bureau werken kabelspaghetti in de hand en resulteert in problemen. Energieverlies, struikelgevaar, kabelbreuken en verwarring.