Wat is een PvE?

Een programma van eisen of PvE is in Nederland een document in een ontwerp- of aanschafproces. Een programma van eisen wordt gebruikt in verschillende disciplines zoals: productontwerp, archeologie, architectuur, ruimtelijke ordening, nieuwe bedrijfsactiviteiten, inkoop van diensten, selectie van bedrijfssoftware. Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijk te ontwerpen product, constructie, aan te schaffen dienst, of anderszins. De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De “eisen” zijn de criteria waaraan voldaan moet worden, de “wensen” zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt.