Tips voor uw ICT afval?

Europese richtlijnen schrijven voor dat 65 procent van het gemiddelde gewicht aan elektronische apparaten moet worden teruggehaald en op een goede manier moet worden verwerkt via gecertificeerde partijen. “Breng het naar de milieustraat, als het niet meer bruikbaar is.” Het aantal apparaten groeit ook de afvalstroom neemt jaarlijks toe. Uiteindelijk blijkt 97% van de ICT-apparatuur recyclebaar. Professionele apparatuur heeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik. Doorgaans kan bij elke ICT leverancier waar ICT apparatuur wordt gekocht, de oude apparatuur worden ingeleverd.