Kunnen kabelaars hun netwerk in de grond leggen waar ze maar willen?

In de Telecommunicatiewet is vastgelegd dat zij de kabelaanleg altijd in overleg met de betreffende gemeente moeten uitvoeren. Voor de rest werken zij in een liberale markt. Beiden kabelaars moeten dus overleggen met de gemeente over de aanleg in de grond. Hopelijk kan de gemeente hen bewegen om in de twee weken waar zij kabels leggen, één geul te gebruiken. Met het aanwezig zijn van het glasvezel netwerk in uw straat, laan of plein heeft u echter nog geen aansluiting in uw woning. De aansluiting van de hoofdkabel tot in uw woning is een zaak van de providers en dat zal u niet zijn ontgaan gezien de vele reclame uitingen. Oude kabels met de traditionele informatiedoorvoer blijven aanwezig. U kunt als gebruiker namelijk niet verplicht worden om van de glasvezeltechniek gebruik te maken. Providers stellen dat de vraag naar bandbreedte jaarlijks met tientallen procenten stijgt, waardoor het bestaande net trager dreigt te worden. In de praktijk zal dat wel meevallen omdat een deel van de internetgebruikers overstapt naar glasvezel.