Hoe kan brand worden voorkomen in de serverruimte?

Het grootste gevaar van een serverruimte is oververhitting. Oververhitting kan allereerst zorgen voor storing, slijtage of uitval van apparatuur. Daarnaast kan oververhitting leiden tot brand. Koeling en ventilatie zijn daarom belangrijk, evenals een goede brandpreventie. Er zijn veel manieren waarop we de kans op brand in onze serverruimte aanzienlijk kunnen verminderen.

Om te voorkomen dat uw apparatuur oververhit raakt moet u zorgen voor voldoende koeling. Zorg ervoor dat de bekabeling correct is aangesloten en veilig is weggewerkt. Verwijder ongebruikte bekabeling en overbodige items die kunnen dienen als brandstof voor een brand, zoals papier en afval. Zorg voor goede ventilatie en plaats servers en apparatuur niet te dicht bij elkaar. Zet er ook geen voorwerpen bovenop. Geef de apparatuur voldoende ruimte om te ademen en koel te blijven en oververhitting te voorkomen. Houd de apparatuur schoon en sta niet toe dat stof en ander vuil op of in het apparaat neer strijkt. Dit kan bijdragen aan oververhitting en als extra brandstof voor een brand dienen.

Controleer regelmatig op zichtbare oneffenheden die een oorzaak kan kunnen zijn voor uitval of oververhitting. Voer een inspectie op het brandrisico uit. Laat inspecteurs nagaan of u voldoet aan de normen. Brandblussystemen en Equipment Room bekabeling en apparatuur moet u regelmatig laten inspecteren. Onderhoud dit om te zorgen dat alles naar behoren werkt. We raden aan een aanwijsbeleid op te stellen, waarin u toegang, verantwoordelijkheid en bedrijfsprocessen vastlegt. Vervolgens kunt u een procedure opstellen waarin u onder meer toegang, gebruik, onderhoud en inspecties vastlegt. Tenslotte stelt u de juiste gereedschappen en beschermingsmiddelen ter beschikking en zorgt u voor instructie.